העליון קיבל את הערעור ויאפשר ל"מקור" לשדר חקירת יועצו של נתניהו

העליון קיבל את הערעור ויאפשר ל"מקור" לשדר חקירת יועצו של נתניהו

בית המשפט העליון קיבל את הערעור שהוגש באמצעות משרדנו, על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט יעקובי), ובכך התיר ל'רשת' ורביב דרוקר לשדר את התיעוד החזותי והקולי של חקירת שעיה סגל ז"ל במשטרה, מי שהיה יועצו הקרוב של ראש הממשלה. עדותו של סגל ז"ל נגבתה בשנת 2017 ביאח"ה במסגרת חקירה משטרתית שהובילה בסופו של יום להגשת כתבי אישום, גם כלפי ראש הממשלה. בעדותו במשטרה התייחס המנוח לתקופה בה שימש כיועץ אסטרטגי לנתניהו וכדובר של המשפחה.

כב' השופט סולברג קבע כי השתכנע כי "בנסיבות שבהן מעוררת ההגנה טענות לגבי האופן שבו נגבו ההודעות בחקירותיו של ראש הממשלה, קיים אינטרס ציבורי ממשי בפרסום התיעוד החזותי והקולי של החקירה". הובהר כי "פרסום התיעוד החזותי והקולי יחשוף את התמונה במלואה, את טון הדיבור של החוקרים, את שפת גופם, את רמיזותיהם; גם תגובותיו של הנחקר יחשפו לעין כל. יצפה הציבור בתיעוד מן החקירה ויתרשם, כחכמתו, מן הדרך שבה חקרה המשטרה את אחד העדים בפרשה". האינטרס הציבורי המובהק בהתנהלותו של ראש ממשלה מכהן, הצטרף לשתי נסיבות נוספות שהטו את הכף לטובת אישור הפרסום - האחת, הסכמת אלמנתו של המנוח לפרסום, והשניה, הצהרת הפרקליטות כי עדותו של סגל ז"ל לא תוגש כראיה בהליך הפלילי כנגד ראש הממשלה. בכך התאיין החשש הנטען לפגיעה לא מידתית בשמו הטוב של הנחקר, והחשש התיאורטי מתיאום גרסאות וזיהום ההליך המתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 

מגדל דיסקונט, רח' יהודה הלוי 23, תל-אביב.

© 2024 כל הזכויות שמורות לזאב ליאונד ושות'