תקדים: ההתאחדות לכדורגל חויבה לחשוף זהותם של מעמידי כספים לטובת המועדונים

תקדים: ההתאחדות לכדורגל חויבה לחשוף זהותם של מעמידי כספים לטובת המועדונים

בעקבות עתירה שהוגשה על ידי משרד זאב ליאונד ושות', בשם רשת שוקן (המקומונים "מלאבס" ו"צומת השרון"), חייב בית המשפט המחוזי בתל אביב את ההתאחדות לכדורגל לחשוף זהותם של מפקידי בטוחות בבקרה התקציבית, כמו גם של תורמים ונותני הלוואות, בקבוצות מכבי והפועל פ"ת, הפועל כפ"ס הפועל רעננה ומכבי הרצליה. 

השופטת מיכל אגמון גונן, בפסק דין מנומק, ביקרה בחריפות את ההתאחדות לכדורגל על אופן הטיפול בפניות לבקשת המידע, אי הפעלת שיקול דעת כמתחייב מרשות ציבורית, וקבעה כי מהתנהלותה של ההתאחדות עולה "העדר הפנמה של מטרת חוק  חופש המידע ובסיסו הרעיוני".

השופטת קיבלה את טענות באי כוחה של רשת שוקן, עורכי הדין דור ליאונד ורם פרייס סיטון, וקבעה כי: "ללא פרסום המידע המבוקש בעתירה זו, נמנעת מהציבור יכולת הפיקוח על ההתקשרויות של קבוצות הכדורגל בהסכמי הלוואה או הסכמים להעמדת בטוחות, וממילא נמנעת מהציבור האפשרות להבעת עמדה בנושא זה. גישה למידע, ורק היא, תאפשר לציבור להפריך או לאשש, תחושות או חששות בקשר להתנהלות הרשות לבקרת תקציבים, ולבחון האם אישרה תקציבים כראוי. העובדות אינן מצויות בידי הציבור ומכאן הבקשה למידע וההצדקה לזכות לחופש המידע."    

בית המשפט קבע כי העתירה מוצדקת, והוסיף כי: "על היתרונות שעולים מעצם בקשות המידע, הנובעים מחופש העיתונות ניתן ללמוד מהעובדה שההתאחדות הודתה כי עם ניהול ההליך התגלה להתאחדות לראשונה כי ישנם (לכאורה) פערים בין הדיווחים שהעבירה הפועל פתח תקוה להתאחדות לבין דיווחים שהעבירה לרשם העמותות". 

עוד נקבע: "הפעולה העיתונאית לחשיפת המידע אינה מסתכמת באינטרס הכלכלי הצר של העותרת, רשת שוקן, אלא היא מגשימה את האינטרס הציבורי למידע ושקיפות".

השופטת דחתה את טענת ההתאחדות כי חשיפת המידע תפגע בקבוצות הכדורגל, ותפגע בגורמים שתרמו, הלוו או העמידו בטוחות לטובת הקבוצות, וטענה כי מדובר בטענות כלליות שלא נתמכו בעובדות, וממילא האינטרס הציבורי המובהק כי הספורט המקצועי ינוהל באופן ראוי בכלל ומבחינה כלכלית בפרט, גובר במקרה זה.

טענה נוספת של מכבי פתח תקוה, כי העבירה חומר לבקרת התקציבים בהסתמך על סעיף חיסיון בתקנון ההתאחדות נדחתה אף היא. בהקשר זה נקבע כי הוראות חוק גוברות על תקנון ההתאחדות וכי בהליכי החקיקה בכנסת בנושא חופש המידע בספורט, היתה כוונה מפורשת מצד חברי הכנסת שהליך הבקרה יהיה שקוף לציבור בכלל, ולאוהדים בפרט.

גם הטענות לפגיעה בפרטיות שהועלו על ידי המועדון הפתח תקוואי נדחו, בנימוק כי "הפגיעה בזכות לפרטיות היא מצומצמת יחסית, שכן לא התבקש מידע פרטני על משכורות של שחקנים או על מצבו הכלכלי של גורם זה או אחר. מדובר אך ורק בעובדה כי אותו גורם העמיד משאבים לטובת מי מקבוצות הכדורגל, אופן העמדת הכספים (הלוואה, העמדת בטוחה או תרומה) והסכום. כאשר מדובר בקבוצה, מכבי פתח תקוה, הפגיעה בפרטיות של הקבוצה עצמה קטנה עוד יותר ולמעשה כמעט שאינה קיימת, לאור היותה גוף דו מהותי ופועלת למען הציבור".

בית המשפט חייב את ההתאחדות למסור זהותם של תורמים במקרה שזהותם כבר נמסרה לרשם העמותות או צריכה היתה להיות מועברת לו על פי הדין, וכן חייבה לקבל החלטה מחודשת לפי העקרונות שהוצגו בפסק הדין לגבי התנגדות אפשרית של מפקידי בטוחות לגלות זהותם. באשר לקבוצות הכדורגל מהשרון נקבע כי לאור הסכמת הקבוצות למסירת כל הפרטים, מחויבת ההתאחדות למסור אותם לאלתר. 

ההתאחדות חויבה לשאת בהוצאות רשת שוקן בסך 20,000 ₪ ומכבי פתח תקוה בסך של 10,000 ₪.

 

 

 

מגדל דיסקונט, רח' יהודה הלוי 23, תל-אביב.

© 2024 כל הזכויות שמורות לזאב ליאונד ושות'