סילוק על הסף של תביעת זכות יוצרים בשל הליך תלוי ועומד

סילוק על הסף של תביעת זכות יוצרים בשל הליך תלוי ועומד

בית משפט השלום ברמלה (כב' השופט זכריה ימיני) נעתר לבקשת "הארץ", המיוצג על ידי משרדנו, ומחק תביעת זכות יוצרים שהגיש צלם כנגד העיתון בסך 120,000 ש"ח, בטענה להפרת זכויותיו בצילום בודד בפרסום משנת 2012.

חודשים ספורים לפני הגשת תביעה זו, הגיש אותו צלם תביעת זכויות יוצרים אחרת, גם היא כנגד "הארץ", הנוגעת בחלקה לאותה תמונה בדיוק וזו הוגשה בבית המשפט בתל-אביב.

בית המשפט ברמלה קיבל את טענת "הארץ" באמצעות עורכי הדין דור ליאונד ורם פרייס סיטון, כי יש למחוק את התביעה על הסף מן הטעם שלא התבקש פיצול סעדים כמתחייב בתקנות סדר הדין האזרחי, וכל שהצלם יכול לעשות הוא לבקש לתקן את כתב התביעה בבית המשפט בתל אביב.

"הארץ" טען כי אין הצדקה לפיצול כאמור במקרה שבו ה"הפרות" הנטענות מהוות מסכת אחת של מעשים, אינן חדשות כלל ועיקר ואף קודמות בזמן לפרסומים בגינם תבע הצלם בתביעה הקודמת שהגיש בתל אביב.

הצלם חויב לשלם ל"הארץ" את הוצאות ההליך בגובה 5,000 ש"ח. 

ת"א 55579-12-18 

 

מגדל דיסקונט, רח' יהודה הלוי 23, תל-אביב.

© 2024 כל הזכויות שמורות לזאב ליאונד ושות'