איסורי פרסום

איסורי פרסום

משרדנו ייצג השבוע את תכנית "המקור" ורביב דרוקר בדיון בבית המשפט המחוזי בבקשה לצו איסור פרסום שהגיש איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון לשעבר.

חשוב להדגיש כי המגבלות הרגילות בתקנות העיון התיקים, שנועדו להסדיר את פרוצדורת הגשת בקשות עיון בתיקים, אינן חלות על עיתונאים הנמנים על מי שזכאים לעיין בתיקים לפי "היתר כללי". הוראות החוק הרלוונטיות בנושא איסור פרסום מצויות בחוק בתי המשפט, ולאורן גם התגבשה לאורך השנים ההלכה בפסיקה הנוגעת לשיקולים והאיזונים שעל בית המשפט לשקול, מקום בו מתבקש איסור פרסום על פרטים מחומרי חקירה.

 

מגדל דיסקונט, רח' יהודה הלוי 23, תל-אביב.

© 2024 כל הזכויות שמורות לזאב ליאונד ושות'